นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ม.ศ.ว.เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 9 ก.ค. 2557 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธี...

อบจ.ตรัง จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน (ย่านตาขาว)

ประชาชน 6 ตำบลในเขตอำเภอเมืองตรัง ร่วมฟังผลเจาะเลือดกับอบจ.ตรัง

ประกาศ อบจ.ตรัง เรือง ประมูลจ้างโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ

การจัดการสุนัขจรจัดในเมืองตรัง
การจัดการสุนัขจรจัดในเมืองตรังอ่านบทความย้อนหลัง... คลิกที่นี้
  • สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขาคลองมวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (เลขที่โครงการ : 57075107606)(10/07/2557)

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายไสใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลปากคม-หมู่ที่ 3 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57075091999)(10/07/2557)

  • สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด (เลขที่โครงการ : 57075089819)

  • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายเลียบชายฝั่งทะเลหาดสำราญ หมู่ที่ 4,3,2,1,5 ตำบลตะเสะเชื่อม หมู่ที่ 3,6,9,11,12 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (เลขที่โครงการ : 57075077529) (08/07/2557)

  • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายหน้าโรงเรียนบ้านนานิน หมู่ที่ 7,8 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระบือ ถึง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57075030092) (03/07/2557)

  • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่เหนือ (ช่วง 2) หมู่ 3 ตำบลในเตา อำเภอ ห้วยยอด-หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57075016686) (02/07/2557)

  • ประกาศ อบจ.ตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน-ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 57065317955) (02/07/2557)

  • Zoon..