อบจ.ตรัง จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 25 ส.ค. 2557 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร ร่วมพบปะพูดคุยกับข้าราชการ พนักงาน อบจ.ตรัง ที่เข้าร่วม...

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2557

ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนเกาะสุกร
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ******************** ...

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่อง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ขายโดยวิธีทอดตลาด